Nyhedsbrev
Samarbejde

Samarbejde

Apoteket opsøger konstant gode samarbejdspartnere.

Vi ser mulighed for at etablere benchmarking, udstationering, udveksling og erfa-grupper på mange fronter, dels til gavn for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme og dels til gavn for udvikling af medarbejdere, ledere og virksomheder.

Vi har etableret forskellige samarbejdsrelationer med:

  • Andre sundhedsprofessioner
  • Andre apoteker
  • Patientorganisationer og selvhjælpsgrupper
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Region 
  • Kommune
  • Private virksomheder
  • Offentlige virksomheder og institutioner

Vi bestræber os på fortsat at udbygge og udvide vores netværk.

Kontakt os gerne for muligt samarbejde eller for nærmere oplysninger om de netværksrelationer, vi allerede har etableret.